BIM

Wspólnie z firmą NIEDAX planuj i buduj cyfrowo. Państwo otrzymacie dane naszych wyrobów w postaci pliku w formacie Revit.

BIM oznacza Budowanie i Modelowania Informacji i opisuje pomysł (koncept) planowania i sterowania, jaki przewija się przez cały okres powstawania i użytko-wania budowli. Dzięki BIM można tworzyć modele w postaci trójwymiarowej (3D), a rysunki (plany)  w niezwykle łatwy sposób odczytywać w wirtualnych symulacjach komputerowych.. Szczególnie w branży projektowej jest BIM coraz bardziej niezbędny. BIM zwłaszcza podczas etapu projektowania staje się obecnie nieodzownym. Już na etapie wstępnego projektowania inwestorzy, architekci i inżynierowie branży budowlanej muszą dochodzić do porozumienia odnośnie zakresu, szczegółów oraz skali technicznego projektowania. Wszystkie ważne dane budowlane, jak również materiały i elementy potrzebne dla budowy są jak najlepiej cyfrowo ujmowane, kombinowane oraz połączone w sieci. W niedalekiej przyszłości wszystkie budowle będą projektowane i budowane przy pomocy tego modelu projektowania. Nie odgrywa też żadnej roli, czy przedmiotem projektu są budowle użyteczności publicznej, infrastruktury, przemysłu naftowego (rafinerie) czy też gazowego.

Chętnie stawimy do Waszej dyspozycji nasze dane BIM.
Wasze pytania w tej sprawie prosimy kierować pod adresem :
bim@SPAMPROTECTIONniedax-group.com

Potrzebujesz pomocy? Cieszymy się, że możemy pomóc.

Tel. (032) 381-98-10, 381-98-11
Fax (032) 384-39-56
info@SPAMPROTECTIONniedax.pl